Tik op het klavier (een deel van) de naam van het bedrijf in.
Selecteer het bedrijf uit de lijst.
Sluit dit infoscherm met het kruisje rechtsboven.