scherm

C o m p a n y  I n f o r m a t i o n  a n d  S i g n a l i s a t i o n  sY s t e m

Investering van de intercommunales wvi en leiedal met
de steun van de Vlaamse en Europese overheid in een
innovatief en duurzaam signalisatieproject.

Alle wegwijzers op het bedrijventerrein zijn vervangen
door uniforme borden. De daar gevestigde bedrijven zijn
ingedeeld in zones. Volg de cijferlettercombinatie langs de
meest aangewezen route tot aan het bedrijf in kwestie.

Als sluitstuk van BISY zal het infobord vervangen worden
door een digitale informatiezuil.